Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Με τη δυνατότητα του Failover στον DHCP Server, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να εξισορροπήσουμε το φόρτο μεταξύ των δύο servers με load balancing καθώς επίσης να παρέχουμε fault tolerance. Έτσι, ακόμη και αν ο ένας από τους δύο DHCP servers δεν είναι online, τότε οι clients να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από το δεύτερο server.

Η δυνατότητα του DHCP Failover μπορεί να ρυθμιστεί με δύο βασικές μεθόδους.

 • Load Balance Mode, όπου και οι 2 DHCP servers είναι ενεργοί ταυτόχρονα και ο φόρτος μοιράζεται μεταξύ τους.
 • Hot Standby Mode, όπου ο ένας DHCP server είναι ενεργός (ως primary) και ο άλλος είναι παθητικός (ως secondary) έτσι ώστε όταν δεν είναι διαθέσιμος ο primary, τότε να γίνεται ενεργός αυτόματα ο secondary.

Οι δύο αυτές μέθοδοι, μπορούν να εφαρμοστούν είτε σε επίπεδο DHCP Scope, για κάθε scope ξεχωριστά, είτε σε επίπεδο Server, για όλα τα Scopes καθολικά.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Για να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο σενάριο, θα υποθέσουμε ότι έχουμε δύο DHCP servers, τον DC01 και DC02, οι οποίοι να αναφέρω ότι είναι παράλληλα και DCs και DNS servers, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η εγκατάσταση αυτών των επιπλέον ρόλων.

Θεωρούμε δεδομένο ότι έχει γίνει η εγκατάσταση του DHCP ρόλου στους δύο servers και έχουν ρυθμιστεί τα κατάλληλα Scopes σε έναν τουλάχιστον DHCP server.

DHCP Failover – Load Balance Mode

Ανοίξτε την κονσόλα του DHCP, πατήστε δεξί κλικ στο IPv4 και έπειτα στην επιλογή Configure Failover.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, θα δείτε τη λίστα των διαθέσιμων Scopes που μπορείτε να ρυθμίσετε για το failover. Η επιλογή Select all είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε και να επιλέξετε μόνο αυτά που σας ενδιαφέρουν. Πατήστε στο κουμπί Next για να συνεχίσετε.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Πατήστε στο κουμπί Add Server για να επιλέξετε το δεύτερο DHCP server από τη λίστα των authorized DHCP servers ή απλά πληκτρολογήστε το host name ή την IP διεύθυνση στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε Next για να συνεχίσετε.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Στο επόμενο βήμα, θα χρειαστεί να προχωρήσετε σε ορισμένες ρυθμίσεις.

 • Στο πεδίο Relationship Name, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συγκεκριμένη “σχέση” των δύο servers.
 • Στο πεδίο Mode, επιλέξτε το Load Balance.
 • Στο πεδίο Load Balance Settings, επιλέξτε το ποσοστό φόρτου του κάθε server που θα μοιράζεται μεταξύ τους.
 • Στο πεδίο State Switchover Interval, μπορείτε να το αφήσετε κενό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση χρησιμοποιείτε για το Hot Standby mode.
 • Στο πεδίο Enable Message Authentication, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε, αν θέλετε, και έπειτα να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό στο πεδίο Shared Secret. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείτε για το authentication των μηνυμάτων που στέλνονται μεταξύ των δύο servers που συμμετέχουν στο DHCP Failover.

Πατήστε στο κουμπί Next για να συνεχίσετε.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Τέλος, πατήστε στο κουμπί Finish για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του Failover.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Αμέσως μετά, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο παράθυρο προόδου των ενεργειών και δεδομένου ότι όλα πήγαν καλά θα δείτε το μήνυμα Configure failover successful.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

DHCP Failover – Hot Standby Mode

Τα βήματα για τη ρύθμιση του Hot Standby mode είναι τα ίδια με αυτά που περιέγραψα παραπάνω, ωστόσο θα σταθούμε μόνο στο τελευταίο βήμα ρυθμίσεων που είναι λιγάκι διαφορετικό.

 • Στο πεδίο Relationship Name, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συγκεκριμένη “σχέση” των δύο servers.
 • Στο πεδίο Mode, επιλέξτε το Hot Standby.
 • Στο πεδίο Hot Standby Settings, επιλέξτε το ποσοστό των διευθύνσεων που θα κρατά ο standby server.
 • Στο πεδίο State Switchover Interval, επιλέξτε τη διάρκεια που θα απαιτείται έως ότου θα γίνεται η εναλλαγή κατάστασης από παθητικός σε ενεργός DHCP server.
 • Στο πεδίο Enable Message Authentication, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε, αν θέλετε, και έπειτα να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό στο πεδίο Shared Secret. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείτε για το authentication των μηνυμάτων που στέλνονται μεταξύ των δύο servers που συμμετέχουν στο DHCP Failover.

Πατήστε στο κουμπί Next για να συνεχίσετε.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Αμέσως μετά, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο παράθυρο προόδου των ενεργειών και δεδομένου ότι όλα πήγαν καλά θα δείτε το μήνυμα Configure failover successful.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Εμφάνιση και επεξεργασία ρυθμίσεων του DHCP Failover

Αφού, λοιπόν, έχετε ρυθμίσει το DHCP Failover στους server σας θα χρειαστεί κάποια στιγμή να δείτε ξανά τον τρόπο που έχει στηθεί και ενδεχομένως να επεξεργαστείτε ορισμένες από τις επιλογές του. Αυτό γίνεται μέσα από το παράθυρο ρυθμίσεων του DHCP.

Πατήστε δεξί κλικ στο IPv4 και έπειτα στην επιλογή Properties. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, μεταβείτε στην καρτέλα Failover. Εδώ, μπορείτε να δείτε την κατάσταση των failover ρυθμίσεων, να τις επεξεργαστείτε και να τις διαγράψετε.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Αντίστοιχα, μέσα από το παράθυρο ρυθμίσεων του κάθε DHCP Scope, μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις του failover ξεχωριστά για κάθε Scope.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Εξαναγκασμένη αντιγραφή Scopes και Relationship

Αν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές σε έναν server και θέλετε να εξαναγκάσετε (force) την αντιγραφή ρυθμίσεων (replicate) από τον έναν partner server στον άλλο, τότε αυτό γίνεται πολύ εύκολα ανάλογα με την περίπτωση.

Για την αντιγραφή ρυθμίσεων ενός Scope, πατήστε δεξί κλικ στο Scope και έπειτα στην επιλογή Replicate Scope.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Αντίστοιχα, για την αντιγραφή ρυθμίσεων όλων των Scopes, πατήστε δεξί κλικ στο IPv4 και έπειτα στην επιλογή Replicate Failover Scopes.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Τέλος, για την αντιγραφή ρυθμίσεων όλων των Scopes που συμμετέχουν σε μία συγκεκριμένη σχέση (relationship), πατήστε δεξί κλικ σε ένα Scope και έπειτα στην επιλογή Replicate Relationship.

Σε κάθε περίπτωση, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Κατάργηση του DHCP Failover

Η κατάργηση ρυθμίσεων του DHCP Failover ανάμεσα σε δύο partner servers γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα, και πάλι τόσο σε επίπεδο server όσο και Scope.

Για την κατάργηση ενός DHCP Failover Scope, πατήστε δεξί κλικ στο εκάστοτε Scope και έπειτα στην επιλογή Deconfigure Failover.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε την ενέργειά σας και έπειτα θα εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα.

Ρύθμιση DHCP Failover στον Windows Server 2016

Κατά την κατάργηση του DHCP Failover, θα αφαιρεθούν παράλληλα τα Scopes και Relationships από τον partner server.

DHCP Failover μέσω PowerShell

Όπως είναι φυσικό, όλες οι παραπάνω ενέργειες μπορούν να γίνουν και μέσω του PowerShell. Ωστόσο, λόγω του ότι οι ρυθμίσεις του DHCP Failover δεν αλλάζουν συχνά, ίσως να ήταν πιο γρήγορο και εύκολο να γίνουν από το γραφικό περιβάλλον αντί των σύνθετων παραμέτρων του PowerShell. Γι’ αυτό και δε θα επικεντρωθώ παραπάνω σε αυτό το σημείο, εκτός από την αναφορά των βασικών cmdlets.

 • Add–DhcpServerv4Failover
 • Add–DhcpServerv4FailoverScope
 • Get–DhcpServerv4Failover
 • Remove–DhcpServerv4Failover
 • Remove–DhcpServerv4FailoverScope
 • Set–DhcpServerv4Failover
 • Invoke-DhcpServerv4FailoverReplication

Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τις παραμέτρους που θα χρειαστεί να δηλώσετε μέσα από το documentation της Microsoft.

Σχετικά με Dimitris Tonias 93 Άρθρα
Focused on Microsoft technologies such as Windows Server, Office 365 and Hyper-V.

Αφήστε το πρώτο σχόλιο

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email δε θα δημοσιοποιηθεί.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.