Έγκριση ενημερώσεων στον WSUS 2016
Windows Server

Έγκριση ενημερώσεων στον WSUS 2016

Πώς να εγκρίνετε τις ενημερώσεις στον WSUS Server 2016 και πώς να ρυθμίσετε τους κανόνες αυτόματης έγκρισης ενημερώσεων για τη μετέπειτα διάθεση τους στους clients. […]

Altaro VM Backup Review
Software

Altaro VM Backup Review

Η άποψή μου για την backup λύση του Altaro VM Backup για Hyper-V και VMware virtual machines της υποδομής virtualization μιας μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης. […]