Εξαναγκαστική μεταφορά (seize) FSMO ρόλων σε Domain Controller
Windows Server

Εξαναγκαστική μεταφορά (seize) FSMO ρόλων σε Domain Controller

Η διαδικασία μεταφοράς ενός ή περισσότερων FSMO ρόλων από έναν Domain Controller σε έναν άλλο είναι μία αρκετά εύκολη διαδικασία. Δεδομένου, όμως, ότι όλοι οι DCs είναι online και λειτουργούν κανονικά. Τι γίνεται στην περίπτωση […]